HAKKIMIZDA


DENTAL TASARIM & ÜRETİM MERKEZİ

Alanında öncü bir kuruluş olmayı hedefleyen “United Dental”, 2019 yılında güçlü, alanında profesyonel ve yenilikçi bir kadro tarafından kurulmuştur. Amacımız; piyasadaki CAD/CAM ile üretilen dental alt ve üst yapı açığını, tüm iş süreçlerinde üst düzey teknolojiler kullanarak kapatmak ve bireysel aynı zamanda kurumsal anlamda da sürekli gelişerek, çalışanlarının bir parçası olmaktan gurur duydukları, sektöründe farklılıklar yaratacak, kalıcı üstünlükler sağlayacak ürünler geliştirerek, evrensel, saygın ve piyasa değeri yüksek marka olmaktır.

Adından da anlaşılacağı gibi “United Dental”, Diş Hekimlerinin yaratıcılığı ile Dijital Laboratuvar Tasarımcılarını, yüksek teknoloji çatısı altında profesyonel ve sürdürülebilir çalışma ile birleştirmiştir.

Kısacası “United Dental”, Ortodonti hizmetleri de dahil olmak üzere, geniş kapsamlı dental alt ve üstyapı çözümleri sunan “Dental Tasarım ve Üretim Merkezi” dir.

Misyonumuz

  • Dental sektörde CAD/CAM ile üretilen dental altyapı ve üstyapı ihtiyacına ileri teknolojiler kullanarak cevap vermek olup; kaliteli ürün ve hizmet sunmaktır.
  • Her gün, dünyanın dört bir yanındaki diş hekimleri hastalarına daha iyi çözümler sunarken onlara bu çözümlerin de güç sağlamak istiyoruz.
  • Dental sektöründe anlamlı yenilikler sunmak ve her geçen gün müşteri odaklılığımızı sürdürmek bizim sorumluluğumuzdur.
  • Verdiğimiz sözleri tutmak ve güvenilir bir ortak olmak için müşterilerimize ve birbirimize karşı sorumluyuz.
  • Bunu yaptığımızda, takım olarak kazanıyoruz, hastaların, diş hekimlerinin, çalışanlarımızın yaşamlarını iyileştiriyoruz ve sonuçları paydaşlarımıza ulaştırıyoruz.

Vizyonumuz

  • Dental labratuvar ürün ve hizmetlerini dünya çapında geliştirmek için yenilikçi kaliteli çözümler sunmak.

Değerlerimiz

United Dental her gün uyguladığımız temel değerlere sahiptir.

Önce Tüketicilerimiz ve Müşterilerimiz

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru algılar, onların daha iyi çözüme yönelik değişen beklentilerini karşılamada çevik, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım içerisinde oluruz.

İnsan Kaynağımız

Eğitimli, deneyimli, aidiyet ve sahiplik duygusu yüksek, tüm gelişmelere açık, bilgi paylaşımına ve birlik ruhuna değer veren, katılımcı yönetim anlayışını ve başarı odaklı çalışmayı benimsemiş insan kaynağımızın en önemli değerlerimizden biri olduğuna inanırız.

Operasyonel Mükemmeliyetçiliğimiz

Teknolojinin tüm alanlarda etkin kullanımı, yalın iş süreçleri, tanımlı iş yapma sistematiği, veriye dayalı ve hızlı karar verme sistemlerimiz oluşturur.

Yenilik ve Özgünlük

Rekabetin her geçen gün daha da arttığı günümüz de, kalıcı olabilmek ve sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamak adına önemli yenilik faaliyetlerinde bulunuruz. Yenilik, buluş ve yaratıcılık kavramlarını tanımlar, özgünlüğümüz ile farkımızı ortaya koyar.

Etik Duruşumuz

Sosyal, politik ve kültürel değerlere saygı gösterir, yasalara, iş etiği kurallarına uygun ve şeffaf davranırız. Dürüstlüğe, açık iletişime ve adaletli yönetime büyük önem veririz.

Çevresel ve Sosyal Sorumluluğumuz

Çevreye ve doğaya değer veren bir yaklaşımla üretim yapar. Sosyal sorumluluk bilinciyle eğitime ve akademik çalışmalara destek verme geleneğimizi sürdürürüz.