>

YÜZ ARKI TRANSFERİ (FACEBOW)


Yüz Arkı Transferi (Facebow)

Protez yapımında kayıtların alnmasıyla çenelerin çeşitli ilişkileri saptanır ve bu ilişkilerin artikülatör üzerine nakli sağlanır. Kayıtların alınması ve bunların artikülatöre transferi protez yapımında çok önemlidir.

Maksillomandibüler ilişkiler esas olarak 3 sınıfta toplanabilir.

Yüz Arkı

Artex yüz arkının çekici özellikleri hızlı ve etkin çalışmaya imkan veren kolay kullanımıdır. Sadece iki dakika içerisinde kranium/ aks ilişkisi hastanın anatomisine uygun olarak belirlenmektedir.

Yüz arkı maksillanın pozisyonunu kranium/aks ilişkisinde artikülatöre transfer etmektedir. Böylece artikülatör hasta ağzının 1:1 ölçekte statik durumunu vermektedir. Bu prosedür fonksiyon gören bir protetik restorasyon için temel noktadır. Yüz arkı kaydı fonksiyonel bozuklukların teşhisi ve tedavisi için gerekli olmakla birlikte hasta başında harcanan uyumlama sürecini asgariye indirmektedir.

Artex yüz arkı, Cadiax Compact ile elektronik kayıt için standart yüz arkıdır. Elektronik işaretleyicilerin direkt olarak yüz arkının üzerine monte edilmesi mümkündür.